Research

Introductie

In deze opdracht verdiep je je in de feiten van het veranderende klimaat en je ecologische footprint. 

De ecologische voetafdruk kan berekend worden voor één persoon, voor een land of voor een product. Uit vele studies blijkt dat de meeste mensen in het Noorden vaak op reuzenvoeten leven.

Doel

Je doet samen onderzoek, bedenkt een uitvinding en presenteert dit voor de klas. 

Thema

Als mens maak je gebruik van de bronnen van de aarde. Dat wordt de ecologische voetafdruk genoemd. De ecologische voetafdruk is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte je nodig hebt om je consumptieniveau te handhaven, en om het af te breken (afvalverwerking). Kortom het gaat om hoeveel jouw consumptiegedrag impact heeft op de aarde.  

Tijd

3 uur

Benodigdheden

Computers of tablets. 

Werkruimte

Klaslokaal. 

In het kort

  • Je verdiept je in de oorzaken  van de klimaatverandering. Er wordt teveel CO2 uitgestoten. Dit komt door het gedrag en gebruik van fossiele grondstoffen door de mens. Deze oorzaken zet je op een rij.
  • We springen 50 jaar in de tijd vooruit. Bedenk welke oplossingen er bedacht zijn om de Co2 uitstoot te verminderen.
  • Bedenk  reële oplossingen bv. gebruik van  elektrische auto’s èn  je bedenkt fantasieoplossingen; in de toekomst reist men b.v met een propeller op zonne-energie.
  • Je presenteert wat jullie hebben verzonnen. Deze lezing kan je theatraal maken door je voor te stellen dat het 2067 is. Je bent professor Andriessen met zijn werkgroep en jullie geven een lezing.  Hierin vergelijk je 2017 met het jaar 2067. Jullie zijn heel trots op de situatie van nu (2067) en jullie zijn honend naar hoe het was.(2017) Je spreekt met je werkgroep laag dunkend over 2017 bv: Je gaat toch geen dier opeten als je genoeg voedsel voor handen hebt ? Je verbrandt toch geen diesel wat alles vervuilt terwijl je weet dat je van water brandstof kan maken?  Je kapt toch geen bossen zonder iets voor in de plaats te zetten?  Je maakt toch geen producten zoals plastic, als je niet eens weet hoe je het moet afbreken? De professor spreekt de werkgroep licht toe. 

Laat je inspireren door  de 13-jarige Amerikaanse uitvinder Max Loughan die een apparaat heeft gebouwd die energie uit de atmosfeer haalt.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan